SPLOŠNI POGOJI

PRIJAVA IN ODJAVA UDELEŽBE

Prijava na konferenco City as a Lab: Mobilnost 2021 je možna le preko spletnega obrazca, ki se nahaja na spletni strani cityasalab.com.

Odjave sprejemamo izključno pisno na naslov: [email protected].

KOTIZACIJA IN PLAČILO

Udeležba na virtualnem dogodku je brezplačna.

PROGRAM IN ORGANIZACIJA

Organizatorja konference sta Delo Časopisno založniško podjetje d.o.o. in AV Living Lab, d.o.o.

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku.

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa in govorcev ter odpovedi dogodka kadar koli brez predhodnega opozorila.

Z registracijo na dogodku vsi udeleženci soglašajo, da sme organizator uporabiti vse fotografije ter avdio in video vsebine, ki bi morebiti prikazovale udeležence. Organizator si pridržuje pravico do uporabe teh materialov za promocijske namene, objave v medijih in na spletu, v raziskovalne in/ali izobraževalne namene. Udeleženci se odrečejo uveljavljenju kakršnih koli avtorskih ali drugih pravic, ki zadevajo njihovo omembo ali podobnost. Udeleženci se zavedajo, da organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala z objavo materialov, kjer so obiskovalci omenjeni ali prikazani.

Udeleženci se strinjajo, da jih lahko organizator kontaktira za obveščanje o dogodku.

Udeleženci se dogodka udeležujejo na lastno odgovornost.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Podjetji Delo d. o. o. in AV Living Lab, d.o.o., se zavezujeta, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani, ali na kakršen koli drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali kakor koli drugače posredovalo tretjim osebam.

Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in za obveščanje o drugih aktivnostih ter produktih organizatorjev. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko posredujete na e-poštni naslov [email protected].

 

POLITIKA VARSTVA ZASEBNOSTI

Pri družbi AV Living Lab, d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec ali AV Living Lab) se zavedamo pomembnosti ustreznega varovanja osebnih podatkov in njihove zakonite obdelave.

Ta Politika varstva zasebnosti (v nadaljevanju: Politika varstva zasebnosti) velja za obiskovalce spletnega mesta cityasalab.com (v nadaljevanju: obiskovalci).

Z uporabo spletnih mest obiskovalec potrjuje, da je seznanjen in se strinja s Politiko varstva zasebnosti. Uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletnih mest strinja z morebitnimi spremembami tega dokumenta.

Varstvo osebnih podatkov

Družba AV Living Lab spoštuje zasebnost obiskovalcev in varnost osebnih podatkov obiskovalcev, skladno s slovensko in evropsko zakonodajo. Osebne podatke obiskovalcev bo družba AV Living Lab uporabila izključno za namene, ki so opredeljeni in jih navajamo v tej Politiki varstva zasebnosti.

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, pridobljenih na zgoraj navedenih spletnih mestih je družba AV Living Lab, d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec).

Kontaktni podatki upravljavca

Za vsa vprašanja povezana z obdelavo osebnih podatkov obiskovalcev je upravljalec dosegljiv na elektronskem naslovu [email protected].

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam, v tretje države ali mednarodne organizacije

Družba AV Living Lab ne posreduje osebnih podatkov tretjim osebam, v tretje države ali mednarodne organizacije, razen če bo uporabnik s tem izrecno soglašal.

Izjema so podatki, ki jih zbira YouTube preko piškotkov, ki so nameščeni na računalnik obiskovalca (t.i. third party cookies). To je podrobno obrazloženo v razdelku Piškotki.

Vrste osebnih podatkov, pravne podlage in nameni njihove obdelave

Družba AV Living Lab zbira in obdeluje osebne podatke, na podlagi privolitve posameznikov in na podlagi zakonitih interesov upravljavca.

Obdelava na podlagi privolitve

Posameznik, čigar osebni podatki se obdelujejo na podlagi privolitve, lahko poda privolitev v obdelavo osebnih podatkov za vsak posamezen namen posebej.

Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, lahko kadarkoli prekliče podano privolitev za vsak posamezen namen posebej, na enostaven in lahko dostopen način.

Osebne podatke zbrane na podlagi privolitve posameznika, na katerega se nanašajo osebnih podatki, AV Living Lab uporablja za namen pošiljanja obvestil:

 • pošiljanje elektronskih obvestil (novic),
 • pošiljanje elektronskih vabil na dogodke družbe AV Living Lab,
 • pošiljanje odgovorov na poslana elektronska sporočila
 • in za namen organizacije dogodkov, na katere se posameznik prijavi in obveščanja o dogodku.

Na podlagi privolitve, družba AV Living Lab zbira in obdeluje naslednje osebne podatke posameznika: ime, priimek, naslov elektronske pošte, delovno mesto in podjetje ter nabor profesionalnih interesov.

Odjava od pošiljanja novic je mogoče ob vsakokratnem prejemu e-poštne novice s klikom na povezavo, ki se nahaja v sami e-poštni novici ali kadarkoli preko e-pošte poslane na [email protected].

Obdelava na podlagi zakonitih interesov

Družba AV Living Lab zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitih interesov, za katere si prizadevamo. Osebne podatke na podlagi zakonitih interesov obdeluje za naslednje namene:

 • statistična analiza obiskanih spletnih mest,
 • zagotavljanje in izboljševanje naših storitev,
 • za zagotovitev varnosti naših storitev in spletnih mest, ter zaščito pred goljufijami, neželeno pošto, zlorabami itd.

Za navedene namene zbiramo in obdelujemo naslednje osebne podatke: IP naslov, statistični podatki o obisku spletnih mest, podatki o številu klikov, čas klika, podatki o vhodnih in izhodnih spletnih mestih, podatki o vrsti odjemalca.

Osebni podatki, obdelani za zgoraj navedene namene, se ne povezujejo z osebnimi podatki določljivih posameznikov.

Varstvo osebnih podatkov

Družba AV Living Lab za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne fizične, tehnične, logične in organizacijske postopke in ukrepe, na podlagi sprejetih internih aktov in v skladu z dobrimi praksami s področja varovanja informacij oziroma prek pogodbenih partnerjev, tako da se:

 • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki,
 • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih,
 • zagotavlja učinkovit način arhiviranja, uničenja, izbrisa ali anonimizacije osebnih podatkov,
 • varujejo prostori, strojna in programska oprema,
 • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki kakorkoli obdelani in kdo jih je obdelal, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo.

Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se hranijo do preklica privolitve.

Osebni podatki, ki se obdelujejo na podlagi zakonitih interesov, se hranijo do uveljavljanja pravic posameznika, na katerega se nanašajo oziroma dokler obstaja namen, za katerega so bili prvotno zbrani.

Pravice posameznika

Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik naslednje pravice:

Pravica do preklica privolitve

V primeru, da družba AV Living Lab obdeluje osebne podatke posameznika na podlagi njegove privolitve, ima ta posameznik pravico, da svojo privolitev kadarkoli prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je izvajala do preklica.

Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in če se, dostop do osebnih podatkov.

Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati.

Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo, kadar posameznik oporeka točnosti podatkov, kadar je obdelava nezakonita in kadar nasprotuje njihovemu izbrisu ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, kadar vloži ugovor v zvezi z njihovo obdelavo ter kadar upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo zahtevkov.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral.

Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na obdelavi, ki je potrebna zaradi zakonitih interesov upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki lahko poda pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov neposredno Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so zaposleni pri družbi AV Living Lab in pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov (npr. zunanji izvajalci e-poštnega obveščanja, ponudniki gostovanja strešnikov ipd.).

Način uveljavljanja pravic posameznikov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli uveljavlja pravice, ki mu pripadajo, skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

To stori tako, da kontaktira družbo AV Living Lab preko e-pošte [email protected].

Piškotki

Spletna mesta družbe AV Living Lab lahko za svoje nemoteno delovanje uporabljajo t.i. piškotke (»cookies«). To so datoteke, ki se odlagajo na napravi obiskovalca, s katero ta dostopa do spletnega mesta. Z njimi se na obiskovalčevi napravi hranijo unikatni podatki o obiskovalcu oziroma nastavitve, ki jih je izbral na posameznem spletnem mestu.

Kaj so piškotki?

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi obiskovalci dostopajo do interneta, z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih obiskovalci uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima obiskovalec – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Več informacij o piškotkih je na voljo na sledeči povezavi: http://www.aboutcookies.org/.

Kaj piškotki počnejo?

Uporaba spletnih piškotkov je v spletni produkciji običajna in zaželena. Z njo je namreč omogočena višja raven storitev. Brez uporabe piškotkov tudi ne bi bilo mogoče meriti obiskanosti spletnih strani. Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje do obiskovalca prijaznih spletnih storitev. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa je bolj učinkovito in prijazno.

Kako upravljati piškotke?

Obiskovalec v vsakem času ohranja popoln nadzor nad piškotki, saj jih lahko kadarkoli izbriše, omeji ali povsem onemogoči. Navodila, kako to stori, se razlikujejo od naprave do naprave in so na voljo na domači strani posameznega proizvajalca programske opreme. Obiskovalec se odloči, ali bo dovolil shranjevanje piškotkov na svoji napravi oz. brskalniku.

V objavah na spletnih mestih so občasno dodane tudi vsebine s tujih strani. Obiskovalcu tako serviramo vsebine tretjih strani, skupaj z njihovimi piškotki, npr. vpenjanje videoposnetkov YouTuba, ki vključujejo lastne oglasne sisteme in s tem gledalcem nastavljajo lastne piškotke.

Piškotki, ki jih uporabljamo

Tehnični piškotki

 

Piškotki, ki jih namesti YouTube

Za predvajanje in deljenje videov na spletnih mestih uporabljamo storitve YouTube-a. YouTube ima svoje piškotke in lastna pravila glede varstva osebnih podatkov, nad katerimi AV Living Lab d.o.o. nima nobenega nadzora.

Spletna mesta uporabljajo YouTube v načinu izboljšane zasebnosti (»enhanced privacy mode«) z namenom omejiti piškotke, ki jih namesti in uporablja YouTube. Ne glede na to je od nastavitev računalnika obiskovalca odvisno kateri elementi bodo nameščeni na tem računalniku.

Preden lahko obiskovalci predvajajo video vsebine, morajo soglašati s temi piškotki.

Če so obiskovalci v svojem brskalniku onemogočili piškotke tretjih strank (t.i. third party cookies), te elementi ne bodo shranjeni na računalnik obiskovalca.

Spremembe in veljavnost

Družba AV Living Lab si pridržuje pravico do spremembe Politike varstva zasebnosti.

Politika varstva zasebnosti velja od marca 2021.